Адвокатска кантора - Богдан Йорданов & Партньори Бургас - Адвокати, Бургас
Адвокатска кантора - Богдан Йорданов & Партньори Бургас - Адвокати, Бургас
Адвокатска кантора - Богдан Йорданов & Партньори Бургас - Адвокати, Бургас
 
 

Публикации

Доц. д-р Богдан Йорданов

1.“Държавният служител – теоретични концепции, законодателство и съдебна практика”, “Сиела”, София, 2005


2.“Правен режим на държавната служба”, “Сиела”, София, 2002 (съавторство с проф.д-р Е.Къндева)


3. “Административнопроцесуален кодекс – Коментар”, “Сиела”, София, 2006 (съавторство)

 

 

 

 

АДВОКАТСКА КАНТОРА "БОГДАН ЙОРДАНОВ & Партньори" 2010©
Административно право Гражданско право Търговско право Трудово право Начало Екип Правни услуги Публикации Запитване Контакти Созопол - Община Созопол - Общински съвет Камено - Общински съвет Созопол - Община Созопол - Общински съвет Камено - Общински съвет Форум Лекс БГ