Адвокатска кантора - Богдан Йорданов & Партньори Бургас - Адвокати, Бургас
Адвокатска кантора - Богдан Йорданов & Партньори Бургас - Адвокати, Бургас
Адвокатска кантора - Богдан Йорданов & Партньори Бургас - Адвокати, Бургас
 
 

Екип

 

Нашето най – голямо предимство е работа ни в екип. Той е съставен от малък на брой високо квалифицирани адвокати, като основната ни цел е нашите клиенти да получат най-високо качество на предлаганите от нас юридически услуги. Повишаването на квалификацията на адвокатите, работещи в адвокатската кантора е една от основните гаранции, че нашите клиенти ще получат бързо, своевременно и професионално решение на своя казус. За нас „Нерешими казуси няма!”
Нашият екип се състои от:

 

Адв. Богдан Йорданов

Адвокат Богдан Йорданов е доктор по право и доцент по Административно право и процес. Автор е на статии и монографии в областта на административния процес, правния статут на държавните служители, местното самоуправление, общинската собственост, концесиите и обществените поръчки. Участвал е в подготовката на проекта за изготвяне на Административнопроцесуалния кодекс. Съавтор е на издаденият Коментар на Административнопроцесуалния кодекс (“Сиела”, София, 2006г.). Дългогодишен преподавател по административно право и процес в Бургаски свободен университет, Университет „Проф. д-р Ас. Златаров” – гр.Бургас, Варненски свободен университет „Черноризец храбър” и др.Консултант е на международни програми по държавна администрация. Член на Бургаската адвокатска колегия, член на Съюза на юристите в България и правен съветник по въпроси на местното самоуправление на общини в Бургаска област.
Чужди езици:
- Руски език
- Немски език

Адв. Диан Дунев

Диан Дунев е възпитаник на Юридическия факултет на „Бургаски свободен университет”. От 2009г. е член на Адвокатска колегия Бургас. За последните 10 години има богат юридически опит в областта на административното право и административен процес. Специализирал е в областта на местното самоуправление и местната администрация. Ангажиран в редица правни проекти и инициативи за развитието на местното самоуправление. Участвал е доброволно, за да подпомогне осигуряването на безвъзмездна правна помощ на граждани в неравностойно социално положение. Автор е на рубрика „Правна консултация” към в-к „Черноморски фар”. Заемал академичната длъжност „Асистент” в Университет Проф. д-р „Асен Златаров” Бургас. Правен консултант на Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Република България.
Чужди езици:
- Английски език

 

 

 

 

АДВОКАТСКА КАНТОРА "БОГДАН ЙОРДАНОВ & Партньори" 2010©
Административно право Гражданско право Търговско право Трудово право Начало Екип Правни услуги Публикации Запитване Контакти Созопол - Община Созопол - Общински съвет Камено - Общински съвет Созопол - Община Созопол - Общински съвет Камено - Общински съвет Форум Лекс БГ